"Europa och Tjuren - Remix"
Västra Torget Halmstad klart 2021

juryns utlåtande:
”Europa och tjuren-remix” är en samtida kommentar till ett av Halmstads mest kända offentliga verk. Förslaget anses mycket väl uppfylla bedömningskriterierna och tros kunna få stort symbolvärde för platsen. ”Europa och tjuren-remix” är såväl fantasieggande och lekfull som stark i sitt uttryck. Förslaget anses tankeväckande och mångbottnat, och tros kunna användas pedagogiskt i undervisningen i den närliggande skolan.


skiss