Jennifer Forsberg - Övergångar

Bergdala konstgalleri 18 augusti- 2 september 2018

I utställningen ingår verk som, med två undantag, har tillkommit de senaste månaderna. I den samlande utställningstiteln ”Övergångar” syftar jag på materialets, formens, objektets, strukturens, texturens - den fysiska förnimmelsens förmåga att agera som en bro till andra mer personliga upplevelser, associationer och minnen.

Jennifer Forsberg sculpture visual art

Jennifer Forsberg sculpture visual art

Jennifer Forsberg sculpture visual art

Jennifer Forsberg sculpture visual art

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jennifer Forsberg sculpture visual art

Jennifer Forsberg sculpture visual art

Jennifer Forsberg sculpture visual art

Jennifer Forsberg sculpture visual art