Jennifer Forsberg

”Övergångar" - Galleri Bergdala - 2018

Bergdala konstgalleri 18 augusti- 2 september 2018

I utställningen ingår verk som, med två undantag, har tillkommit de senaste månaderna. I den samlande utställningstiteln ”Övergångar” syftar jag på materialets, formens, objektets, strukturens, texturens - den fysiska förnimmelsens förmåga att agera som en bro till andra mer personliga upplevelser, associationer och minnen.

Jennifer Forsberg sculpture
Jennifer Forsberg sculpture
Jennifer Forsberg sculpture
Jennifer Forsberg sculpture
Jennifer Forsberg sculpture
Jennifer Forsberg sculpture
Jennifer Forsberg sculpture
Jennifer Forsberg sculpture