”NATUROID” - Braås torg, Braås, 2015

Utomhus gestaltning på Braås torg, Braås
Beställare: Växjö Kommun
Projektledare: Nicolas Hansson
Färdigt: april 2015

Braås torg är ett torg som liknar en liten park. Parken består av gräsmattor, grusgångar, bänkar, några buskage och några träd. Som park betraktat känns det mer som ett torg.
I arbetet med skulpturen tog jag utgångspunkt i detta.

Platsen behöver tillföras något som är natur. Något organiskt, osymmetriskt, som upplevs växande, levande. Jag vill att formerna ska vara associativa och kunna upplevas olika från olika håll.

Skulpturen får gärna ha en känsla av rörelse, som om det både är figur och natur. Jag vill att den ska vara lite mystisk, det ska kännas som om den har ett eget liv.

Skulpturen och platsen ska fungera för olika grupper av människor i olika åldrar. Man kommer att vilja klättra på skulpturen, så lika bra att inlemma det i själva idén.

Jag föreslår en skulptur som jag kallar Naturoid. Skulpturen är formad som en ö med toppar och dalar, vikar och bukter. Anslutningen mot underlaget gör att den ser ut att vara kommen ur marken. Skulpturen är beklädd med glasmosaik i en mängd gröna nyanser med inslag av silver. På avstånd kommer den att uppfattas som en grönglittrande ö, på närmare håll kan man låta blicken vandra och se skulpturen förändras i ljus och skugga, i dunkrar och dagrar. Kanske kan den påminna om mossbeklädda stenar, snötyngda granar, kullar, berg, troll, vatten, varelser, skog och ljuset i trädens kronor. Glaset gör att den glittrar lite, så som vattnet bakom husen.

Jennifer Forsberg sculpture visual art

Jennifer Forsberg sculpture visual art

Jennifer Forsberg sculpture visual art

Jennifer Forsberg sculpture visual art

Jennifer Forsberg sculpture visual art

Jennifer Forsberg sculpture visual art

Jennifer Forsberg sculpture visual art

Jennifer Forsberg sculpture visual art

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jennifer Forsberg sculpture visual art

Jennifer Forsberg sculpture visual art

Jennifer Forsberg sculpture visual art

Jennifer Forsberg sculpture visual art

Jennifer Forsberg sculpture visual art

Jennifer Forsberg sculpture visual art

 

Jennifer Forsberg sculpture visual art