Jennifer Forsberg

”Grön fru” - Badhusparken Falkenberg - 2020

Skulpturen är en del av upprustningen av Badhusparken. Syftet med upprustningen är att parken ska bli midre av en passage mot busshållplatserna, och mer av en upphållsplats för lek och vistelse i det gröna.

Jag vill att min skulptur skall liksom skrida in i parken och smälta samman med det gröna, som ett väsen till hälften varelse och till hälften natur. Patineringen är grönmelerad och under de utstickande ”bulorna” är den gulaktig. Platsen för detta är noga utvald från en av de yttre trädgårdsgångarna. Skulpturen är vänd in mot parken, mot Badhuset. Eftersom den placeras i en park blir det en frestande skulptur att leka på. Dock är den utformad så att små barnen inte kan komma särskilt högt, de kasar av. Beställaren krävde ett väldigt stort fallskydd i naturvänligt kork, därför blev skulpturen något mindre ”hemlig” och integrerad i det gröna än vad jag önskat.

Jennifer Forsberg sculpture
Jennifer Forsberg sculpture
Jennifer Forsberg sculpture
Jennifer Forsberg sculpture
Jennifer Forsberg sculpture