”Grön fru” - Badhusparken Falkenberg, 2020

Skulpturen är en del av upprustningen av Badhusparken. Syftet med upprustningen är att parken ska bli midre av en passage mot busshålplatserna, och mer av en upphållsplats för lek och vistelse i det gröna.
Kommunen beslutar att köpa in skulpturen Grön Fru som redan finns som modell i min ateljé. På det sättet är det inte framarbetat direkt för badhusparken, men jag vill ändå framhålla den som både integrerad i miljön och det sammanhang den ska ingå i. Jag vill att min skulptur skall liksom skrida in i parken och smälta samman med det gröna, som ett väsen till hälften varelse och till hälften natur. Patineringen är grönmelerad och under de utstickande ”bulorna” är den gulaktig. Platsen för detta är noga utvald från en av de yttre trädgårdsgångarna. Skulpturen är vänd in mot parken, mot Badhuset. Eftersom den placeras i en park blir det en frestande skulptur att leka på. Dock är den utformad så att små barnen inte kan komma särskilt högt, de kasar av. Beställaren krävde ett väldigt stort fallskydd i naturvänligt kork, därför blev skulpturen något mindre ”hemlig” och integrerad i det gröna än vad jag önskat. Jag tycker ändå att den står sig bra.

Jennifer Forsberg sculpture visual art

Jennifer Forsberg sculpture visual art

 

 

 

 

 

 

 

 

Jennifer Forsberg sculpture visual art

Jennifer Forsberg sculpture visual art