Jennifer Forsberg

”Här - nu” - Kvarteret Sandhamn, Farsta - 2013

Utomhus gestaltning mellan två nybyggda hyreshus i Farsta
Beställare: Familjebostäder Stockholm AB
Projektledare: Ann Magnusson, AM Public
Färdigt september 2013

De två stora hyreshusen i Kvarteret Sandhamn byggdes på en starkt sluttande bergsknalle. Höjdskillnaden mellan övre och nedre ingångarna skiljer fyra våningsplan. Mellan huskropparna har man byggt en sorts trappa av stora betongfundament; höga murar och avsatser mellan dem. Framför murarna finns en öppen plats för de boende med en liten lekplats och sittgrupper, stora krukor och balkonger i markplan.

Uppdraget, att göra något med denna stora trappa och den påtagliga känslan av stora mängder av betong. Jag ville gå i dialog med den stora skalan. Både formmässigt och färgmässigt, ta upp kampen om uppmärksamheten.

Min gestaltning består av tvådimensionella former på murarna och stora skulpturer som står på avsatserna. Skulpturerna är gjorda av betongklädd frigolit som sedan kaklats i olika färger. Färgskalan är varm för att fungera ihop med betongen. Formspråket är enkelt. Det är mjuka böljande former som ibland rinner nerför murens kant, klot eller rundade formationer som står på murkrönet. Dessa spelar mot taggiga berg i fjärran på den översta avsatsen. Den nedersta avsatsen är den enda som man ska kunna vara på, de andra är inte till för att beträdas. Där har jag gjort en sju meter lång skulptur som tåler att man är på den. Den skulle kunna användas som en slags bänk.

Det har varit viktigt att skapa en komposition av former som skapar en helhet. De individuella formerna har olika karaktärer, några är mer framträdande och ”bärande” än andra som mer fungerar som bakgrund.

Jennifer Forsberg sculpture
Jennifer Forsberg sculpture
Jennifer Forsberg sculpture
Jennifer Forsberg sculpture
Jennifer Forsberg sculpture
Jennifer Forsberg sculpture
Jennifer Forsberg sculpture
Jennifer Forsberg sculpture