Jennifer Forsberg

"Exit" - Galleri Format, Oslo - 2020

I tillvarons eviga kretslopp är allt i ständig förvandling: mat, kläder, byggnader och kroppar. Denna materialens transformation är kärnan i Jennifer Forsbergs konst. I former, som omväxlande känns bekanta och främmande närmar hon sig den grundläggande, sensoriska upplevelse som lera förmedlar och representerar.

”Exit” är resultatet av en arbetsperiod på KhiO under senvintern 2019. Två dörrar i naturlig storlek modellerades fram och brändes i keramikavdelningens ugn. Syftet var att kasta ljus över den keramiska processens ursprungliga metamorfos; att våt lera blir torr yta. Spår efter händerna och arbetet finns kvar i den nu hårdbrända leran, som ett synligt minne av det tidigare så formbara materialet.

"När leran nått den temperatur där materialet går från poröst mjukt till varaktigt hårt är processen omöjlig att stoppa. På samma sätt, tänker jag, fungerar mänsklighetens relation till ekosystemet; efter att vi passerat den brytpunkt som på engelska kallas ”the tipping point”, kan vi inte längre gå tillbaks och ångra de förändringar vi själva åstadkommit. Transformationen är redan gjord.

Just nu pågår en migration större än någonsin tidigare i vår historia. Mörka politiska idéer sprids återigen i världen. Med konstnärligt uttryck kan jag närma mig situationen genom att använda ett bekant material och välkända former där känslor, drömmar och önskningar får fysisk gestalt."

Jennifer Forsberg sculpture
Jennifer Forsberg sculpture
Jennifer Forsberg sculpture
Jennifer Forsberg sculpture