”Dripp, dropp” - Vattmyraskolan, Järfälla, 2013

Inomhus gestaltning i nybyggd del av Vattmyra förskola, Järfälla.
Beställare: Järfälla Kommun
Projkektledare: Mikael Falk
Färdigt oktober 2013

Vattmyraskolan har fått en tillbyggnad för att inrymma bl.a kök och matsal till skolans förskoledel. Personalen och projektledaren önskar en konstnärlig gestaltning i de två korridorer som bildar vinkel till varandra. Det är också ett önskemål om att gestaltningen ska ta sin utgångspunkt i vatten på något vis, för att anknyta till namnet Vattmyra, som ofta misstolkas att ha något med myror att göra...
Arkitekten har i sitt arbete valt att arbeta med linoleum mattor i olika kulörer och markerade färgfält målade på väggarna. Dessa ingår i arkitekturen och jag har förhållt mig till dessa.

Jag har i gestaltningen arbetat med vatten i olika former in förhoppning är att gestaltningen ska väcka nyfikenhet och samtal, kanske kan gestaltningen användas i pedagogiskt syfte?
- Ett stort isberg klätt med handgjord mosaik hänger i mitten av en korridor. Motstående vägg är ett glasparti som släpper in ett fint ljus på den vita, turkosa och blå ytan. En sol i guldmetall lyser och isen tycks smälta.

- Längre upp i korridoren hänger två regntunga moln gjutna av aluminium, kalla och blanka.
- Runt hörnet, i korridoren där det finns en turkos matta, har jag satt ett antal ”daggdroppar” av gjuten, glaserad keramik. Färgerna på dropparna går från blekt grått till turkost.

Jennifer Forsberg sculpture visual art

Jennifer Forsberg sculpture visual art

Jennifer Forsberg sculpture visual art

Jennifer Forsberg sculpture visual art

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jennifer Forsberg sculpture visual art

Jennifer Forsberg sculpture visual art

Jennifer Forsberg sculpture visual art

Jennifer Forsberg sculpture visual art