Jennifer Forsberg

"Vägen" - Fieldstation - Bromölla 2023

”Vägen” är ett konstnärligt återskapande av ett industriminne: hur en liten fyndighet av kaolinlera ute på Ivön i nordöstra Skåne format en hel bygd i decennier.

Det ligger ofattbara mängder mänskligt slit bakom arbetet med att bryta, rensa, slamma, packa, frakta och raffinera kaolinleran på Ivö/Bromölla. Likaså var arbetet inne i fabriken. För en människa i Sverige idag går det knappast att föreställa sig detta hårda kroppsarbete. Det berör mig starkt. Både på Ivö klack där kaolinet bröts, och inne på fabriken är det mycket påtagligt: minnet sitter i de kvarlämnade tingen och i spåren i naturen. Men minnet finns också i mig. Jag är keramiker och har kroppslig erfarenhet av att gräva, bära, frakta, knåda och forma. Genom min egen erfarenhet och det starka intryck som platsen förmedlar undersöker jag hur det känns. Genom att fysiskt ro en båt från Ivö Klack till Ivöverkens hamn i Bromölla skapas en båge i tiden tillbaka då kaolinlera dagligen skeppades i pråmar samma väg. Det är en rejäl sträcka att ro.

De tomma fabriksbyggnaderna kryllade förut av liv. Alla jobbade där. Arbetets vardag såg olika ut genom åren, och beroende på vilka sysslor man hade. Bara tanken att man arbetade på samma plats från sena ungdomsår till pension är idag så främmande. Vid mitt besök i fabriken ser jag det framför mig. Nu går nästan ingen dit. Hur såg det ut, och hur lät det, när hundratals dörrar slog igen och man lämnade husen för att gå till fabriken nere vid vattnet?

”Vägen” är en performance, en reenactment, en gemensam promenad, en konstnärlig tolkning som blev en film och en skulptural gestaltning av monotont arbete.

Verket skapades under Fieldstation, ett residence organiserat av Curatorgruppen SLAM, på Ifö Center i september 2022 med stöd från Region Skåne.

Jennifer Forsberg sculpture
Jennifer Forsberg sculpture
Jennifer Forsberg sculpture
Jennifer Forsberg sculpture
Jennifer Forsberg sculpture
Jennifer Forsberg sculpture
Jennifer Forsberg sculpture
Jennifer Forsberg sculpture