KOM - ett konstprojekt med barn från Kyrkhults skola och förskola.

Ett samarbete mellan Wanås Konst och Jennifer Forsberg.

Den gamla brunnsparken i Kyrkhult ska rustas upp och återfå karaktären av ortens centrala plats. Olofströms kommun har fått medel från EUs Leaderprogram. KOM står för Kultur, Odling och Mat. I projektet finns medel för ett konstprojekt där barn i en medskapande process genom konst tar sig an parken som plats. Processen ska utmynna i ett permanent konstverk.

Wanås konsts pedagog Elin Magnusson och Jennifer Forsberg arbetar under vinter och vår i workshopformat både med styrgruppen för KOM och med två grupper av barn - 4 och 6 åringar från Kyrkhults skola. Tillsammans skapar vi en berättelse, letar efter tecken, finner platser för två konstverk och diskuterar utformningen. Under en av workshoparna arbetar vi på Ebbamåla bruk några kilometer från Kyrkhult. Här får barnen bekanta sig med den gamla bruksmiljön, skapa modeller som sedan gjuts i brons på bruket. Bronsfigurerna monteras i två mobiler som hänger ovanför skulpturena i parken. Skulpturerna installeras och invigs den 7 juni 2018, och kommer att kompletteras med invändig belysning senare under året, de kommer då att lysa ur de olikfärgade fönstren på skulpturerna.

Översta två bilder med barn © Johan Magnusson

Jennifer Forsberg sculpture visual art

Jennifer Forsberg sculpture visual art

Jennifer Forsberg sculpture visual art

Jennifer Forsberg sculpture visual art

Jennifer Forsberg sculpture visual art

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jennifer Forsberg sculpture visual art

Jennifer Forsberg sculpture visual art

Jennifer Forsberg sculpture visual art

Jennifer Forsberg sculpture visual art

Jennifer Forsberg sculpture visual art