Jennifer Forsberg

Terra Nullius - Offentlig gestaltning vid Kungälvs Nya Sjukhus - 2021

Terra Nullius - Ingenmansland

Gestaltningen omfattar hela utomhusmiljön kring de nyare delarna av sjukhuset. Längs en promenadslinga som går runt hela sjukhusområdet placeras sex skulpturer. Skulpturerna kan fungera som delmål för en rehabiliterande promenad, eller ses från de många fönstren i byggnaderna. Skulpturerna hänger löst samman genom de mjuka formelementen, guldgärgade kulor eller klot.

Under projektets gång ändrades byggplanerna ganska radikalt varför vissa skulpturer fick nya placeringar längs slingan

Jennifer Forsberg sculpture
Jennifer Forsberg sculpture
Jennifer Forsberg sculpture
Jennifer Forsberg sculpture
Jennifer Forsberg sculpture
Jennifer Forsberg sculpture
Jennifer Forsberg sculpture
Jennifer Forsberg sculpture
Jennifer Forsberg sculpture
Jennifer Forsberg sculpture
Jennifer Forsberg sculpture