Terra Nullius

Offentlig gestaltning vid Kungälvs Nya Sjukhus
färdigt 2021 (?)

Terra Nullius - Ingenmansland

Gestaltningen omfattar hela utomhusmiljön kring de nyare delarna av sjukhuset. I körsbärslunden finns en promenadslinga där tre skulpturer av brons placeras. Skulpturerna ligger som delmål längs den promenadslinga som går genom platsen och somfungerar som rehabilitering och träning såväl som utomusvistelse och rekreation.

Utanför körsbärslunden, synlig från stora delar av sjukhsuets bakre delar placeras en stor skulptur i formen av en bullig ö beklädd med grön och guldfärgad mosaik. Skulpturen ska fungera som landmärke och kan beträdas.

Vid de två altanerna för patienter placeras två bågar, den ena av brons - en krokig linje med en kula av guld, den andra en båge av keramiska klot.

”Jag har valt att arbeta utifrån former som är runda och mjuka. Skulpturerna i gestaltningen ska vara associativa snarare än föreställande och berättande. Jag har tänkt på livet i stort, uppgångar och nedgångar - toppar och dalar, tiden som rinner, ögonblick som skapar mening. Verken ska vara möjliga för alla att relatera till oavsett ålder och språk. För mig är den fysiska upplevelsen av ett verk lika viktig som den visuella.

Alla verken kan man beröra och några kan man också vara på. Jag arbetar helst själv med original, skulpterar i min ateljé i material som ligger mig nära; lera, gips, frigolitblock.”

Jennifer Forsberg sculpture visual art

Jennifer Forsberg sculpture visual art

Jennifer Forsberg sculpture visual art

Jennifer Forsberg sculpture visual art

Jennifer Forsberg sculpture visual art

Jennifer Forsberg sculpture visual art

Jennifer Forsberg sculpture visual art

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jennifer Forsberg sculpture visual art

Jennifer Forsberg sculpture visual art

Jennifer Forsberg sculpture visual art

Jennifer Forsberg sculpture visual art

Jennifer Forsberg sculpture visual art

Jennifer Forsberg sculpture visual art

Jennifer Forsberg sculpture visual art