Jennifer Forsberg

"den, eken och molnet" - Ekeskolan, Örebro - 2009

Specialpedagogiska enheten, resurscentrum Syn, Ekeskolan Örebro
Uppdrag genom Statens Konstråd
Projektledare Marianne Jonsson
Fastighetsägare Specialfastigheter
Färdigt okt 2009

På Ekeskolan går barn med svåra synhandikapp, ofta har de även andra handikapp och rörelsehinder. Förutom dessa barn arbetar ett stort antal personal på boende, inom skola, specialpedagoger, men även familjer på utredning och föräldrar vistas på skolan i perioder.

Uppdraget var att gestalta Ekeskolans stora innergård, kantad av olika byggnader inom administration, skola, matsal och boende. Jag ville göra en gestaltning som skulle kunna upplevas på många olika sätt, både av seende och icke seende, taktilt och poetiskt.

Resultatet blev en tredelad gestaltning som tillsammans knyter samman platsen och de viktigaste gångstråken.Eleverna har i workshop fått tillägna sig de olika verken efter sin förmåga och det arrangeras utflykter till de enskilda verken.

I två av skulpturerna har jag använt lera som material. Det är ett väldigt tacksamt att uttrycka olika strukturer och former med - matt, blankt, skrovligt, kallt och varmt. Den svarta färgen blir grafisk i snö. Även de skarpa kontrasterna vid sol och skugga kan ge upplevelser.

Molnet är gjort av plast, metall och betong.

Jennifer Forsberg sculpture
Jennifer Forsberg sculpture
Jennifer Forsberg sculpture

Jennifer Forsberg sculpture
Jennifer Forsberg sculpture
Jennifer Forsberg sculpture
Jennifer Forsberg sculpture
Jennifer Forsberg sculpture
Jennifer Forsberg sculpture
Jennifer Forsberg sculpture
Jennifer Forsberg sculpture

Jennifer Forsberg sculpture