”TRIBUN” - Ölmestadskolans skolgård, Reftele

Ölmestadskolans skolgård i Reftele.
Beställare Gislaved Kommun
Projektledare: Roger Simonsson, KC-Syd
Klart juni 2016

Platsen ligger centralt på Ölmestadskolans (F-9) skolgård, omgiven av skolbyggnader, lekplats och med en stor öppen gräsplan/idrottsplats i anslutning. Den avgränsade platsen är ca 100 kvadratmeter stor och ytan är sliten gräsmatta. På platsen fanns den sk soltrappan, byggd av elever och flitigt använd, samt ett stenfundament där det tidigare stod en skulptur.

Det är en använd plats, men den känns grå, sliten och odefinierad. Beställaren önskar färg och en lekfull skulptur.
I mitt arbete har jag utgått från beställarens önskemål och rektors berättelse om hur platsen används av eleverna. Jag ville skapa en helhet av det som fanns och skapa ett verk som går att både använda och tolka. Vid mitt besök bestämde jag direkt att trappan skulle med i gestaltningen och att den genom sin storlek och placering utgör en del av en berättelse. Den inspirerar mig. Jag tittar och läser om Speakers Corner, om berömda tal och talare och jag tänker på hur viktigt det är att kunna tala fritt i ett demokratiskt samhälle. Samtidigt i världen verkar mörka krafter för att just hindra detta. Mitt förslag till gesatltning kallar jag ”Tribun”. Det kan både betyda estrad, scen, talarstol eller bara upphöjd plats. Tribun var också den av folket valda ämbetsman som skulle företräda de lägre klasserna i senaten i romarriket. Jag tycker om den symboliken, jag vill gärna att platsen ska kunna användas för att samlas, samtala, uttrycka något, anföra. Det fria ordet!

Gestaltningen
Soltrappan ska målas i några olika gula nyanser av elever tillsamman med en målare. Stenen återanvänds men ändrar läge och får en bättre form. Stenens placering är rakt framför trappan. Hela ytan får en ny, evigt grön, konstgräsmatta som klarar av slitage bättre än det ursprungliga. På ytan , en liten bit bort från stenen placeras en svart bronsskulptur som elever kan sitta på. Tillsammans bildar de olika komponenterna en lös berättelse, men de fungerar också som fristående element.

Jennifer Forsberg sculpture visual art

Jennifer Forsberg sculpture visual art

Jennifer Forsberg sculpture visual art

 

 

 

 

 

 

 

 

Jennifer Forsberg sculpture visual art

Jennifer Forsberg sculpture visual art