”Regnbågsträdet” - Rydaholm, Värnamo kommun, 2020

Jag förslår en skulptur i form av ett träd, vars krona har (nästan) alla regnbågens färger. Jag har sökt ett bulligt och tydligt formspråk, inspirerat av 70-talet. Det ska kännas stort och vänligt - ta plats.

Trädet är utfört i högbränd och delvis glaserad keramik. Valet av material motiverar jag med dels analys av platsen, men också barnens ålder. Keramik har en särskild materialitet och man kan få många spännande taktila upplevelser när man berör den. Keramik är ett material som används i det privata och offentliga rummet på en lång rad olika vis; sanitetsgods, kakel och mosaik, tegel, bruksgods för måltiden, blomkrukor etc. Det finns i jorden som en naturlig resurs, och nästan alla människor har någongång format något i lera. Här finns rika pedagogiska möjligheter!

Trädet återfinns i nästan alla kulturer, religioner och filosofier. Det är en metafor för det gemensamma, för livets uppkomst och ursprung. Det sägs att ett träd är lika stort under marken som ovan marken - en spännande bild att tänka sig. Om man går vilse ska man krama ett träd. Pippi Långstrump kunde plocka sockerdricka i sitt träd, Kalle ligger och filosoferar uppe i sitt klätterträd medans morfar sitter därunder och läser tidningen. Träden ger oss syre. I den nordiska mytologien är trädet Yggdrasil en slags karta över människor och gudars plats. Träd ger frukt och nötter, ved, brädor, papper, och är hem åt en massa djur och insekter. Kort sagt, det finns många anledningar till varför jag tycker att ett träd är intressant och en passande skulptur för platsen.

Skulpturen är ca 130 cm högt. Kronans blad är glaserade i regnbågens alla färger . Stammen är tjock och oglaserad. Man ska inte klättra upp på det, men man får gärna ta på det, leka invid det, krama det - och pedagogerna kan använda det som utgångspunkt för samtal och teman, se ovan.

Jennifer Forsberg sculpture visual art

Jennifer Forsberg sculpture visual art

 

 

 

 

 

 

 

 

Jennifer Forsberg sculpture visual art