Jennifer Forsberg

”Regnbågsträdet” - Rydaholm, Värnamo kommun - 2020

Jag föreslår en skulptur i form av ett träd, vars krona har (nästan) alla regnbågens färger. Jag har sökt ett bulligt och tydligt formspråk, inspirerat av 70-talet. Det ska kännas stort och vänligt - ta plats.

Trädet är utfört i högbränd och delvis glaserad keramik. Keramik har en särskild materialitet och man kan få många spännande taktila upplevelser när man berör den. Keramik är ett material som används i det privata och offentliga rummet på en lång rad olika vis; sanitetsgods, kakel och mosaik, tegel, bruksgods för måltiden, blomkrukor etc. Det finns i jorden som en naturlig resurs, och nästan alla människor har någongång format något i lera.

Trädet återfinns i nästan alla kulturer, religioner och filosofier. Det är en metafor för det gemensamma, för livets uppkomst och ursprung.

Skulpturen är ca 130 cm högt. Kronans blad är glaserade i regnbågens alla färger . Stammen är tjock och oglaserad. Man ska inte klättra upp på det, men man får gärna ta på det, leka invid det, krama det - och pedagogerna kan använda det som utgångspunkt för samtal och teman.

Jennifer Forsberg sculpture
Jennifer Forsberg sculpture
Jennifer Forsberg sculpture