Jennifer Forsberg

"Festen i skogen" - Offentlig gestaltning på Stenens förskola i Varberg - 2021

På den nya förskolan finns ett orört skogsparti. Jag har valt att arbeta med ett tema som jag hoppas kan uppmuntra barn att se skogen som en vänlig plats och en plats att bry sig om.

En eld att samlas runt måste vara den äldsta formen för umgänge, måltider, samtal, dans, sång, trygghet. Jag har gjort en eld som alltid är varm. På väg att ansluta till eldens värmande gemenskap skyndar ett moln på långa ben. En liten figur som ser ut att vara gjord av kottar står och hälsar välkommen uppe på en sten. Även träden är finklädda med pärlhalsband runt sina stammar. Barnen har själva gjort pärlorna till träden.

Festen i skogen (The forest party)

A public art commission for the municipality of Varberg situated at the preschool Stenen in Tvååker.

A piece of forest is part of the children´s outdoor playground at the brand new preschool. I have chosen to work with a theme that I hope can encourage children to see the forest as a friendly place, and a place to care about.

To gather around a fire must be the most common way to seek community, dance, talk and shelter everywhere in the world both now and in history. I have made a big yellow fire, always keeping a nice warm temperature. On its way to join is a cloud on two thin legs. A small figure made of pinecones is greeting everyone from a stone. The trees are dressed up in necklaces made by the children. The pearls made of clay is connecting to archeological founds in the area, and the children and I talked about how those old pearls and shards of pots could have landed in the ground; where they forgotten? Did someone hide them from thieves? Where they treasures of a small child that forgot where they were hid? Many suggestions..

Jennifer Forsberg sculpture
Jennifer Forsberg sculpture
Jennifer Forsberg sculpture
Jennifer Forsberg sculpture
Jennifer Forsberg sculpture
Jennifer Forsberg sculpture
Jennifer Forsberg sculpture
Jennifer Forsberg sculpture
Jennifer Forsberg sculpture
Jennifer Forsberg sculpture