Jennifer Forsberg

”Jordränta” - Wanås konst - 2017

Installation med objekt av lera, träbord, metallbrickor, varierande storlek ”Jag intresserar mig för den dagliga rutinen, upprepningen, nötandet. Många timmar, många människor, många liv – den historien talar till mig.” Lera som material är centralt för Jennifer Forsberg. Leran kopplad till Wanås historia har varit utgångspunkt för hennes utställning Jordränta. I arbetet har hon långsamt närmat sig platsen och låtit leran bli meningsbärande i utställningen. I det praktiska arbetet som konstnär och konsthantverkare finns ett samband mellan det fysiska arbetet med att förändra ett material och tiden tankeprocessen måste tillåtas att ta.

Jordränta är från början en ekonomisk term, en transaktion som avsåg arrendeavgiften och som även var grund för hur mark värdesattes. Jennifer Forsberg vidgar innebörden av ordet. För henne är det ett polariserat begrepp, en metafor för arbetet, dess frukt och pris.

Inför utställningen har Forsberg sökt upp platsen som Wanås Gods gamla tegelbruk en gång i tiden låg på. Hon har utvunnit lera därifrån – samma lera som använts till tegelstenar och antagligen bruksföremål. Hon fascineras av relationerna mellan människorna som bodde och arbetade på godset och utställningen innehåller bruksföremål som bord, hus, stegar, lampor och kärl. Jorden binder samman rik som fattig – vi är alla och förblir ständigt i skuld till marken vi brukar.

text in english

recension Ystads Allehanda

Jennifer Forsberg sculpture
Jennifer Forsberg sculpture
Jennifer Forsberg sculpture
Jennifer Forsberg sculpture
Jennifer Forsberg sculpture
Jennifer Forsberg sculpture
Jennifer Forsberg sculpture
Jennifer Forsberg sculpture
Jennifer Forsberg sculpture
Jennifer Forsberg sculpture